Poll of Polls

Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
Christlich Soziale Volkspartei
Führung: Marc Spautz
Demokratesch Partei
Demokratische Partei
Führung: Xavier Bettel
Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei
Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei
Führung: Claude Haagen
Déi Gréng
Die Grünen
Führung: Françoise Folmer & Christian Kmiotek
Alternativ Demokratesch Reformpartei
Alternative Demokratische Reformpartei
Führung: Jean Schoos
Déi Lénk
Die Linke
Führung: Collective

Letzten Umfragewerte

Datum
Umfrageinstitut
1 2 3 4 5 6 N
MoE
14. Okt '18
Dummy Poll
21 12 10 9 4 2 NA
-
31. Mai '18
TNS
26 10 9 7 5 3 3521
-
01. Dez '17
TNS
27 10 10 6 4 3 1807
-
01. Mai '17
TNS
29 10 9 6 3 3 NA
-
01. Dez '16
TNS
28 10 10 6 3 3 NA
-
01. Jun '16
TNS
27 10 7 7 6 3 NA
-
01. Jun '16
Tageblatt
27 10 7 7 6 3 NA
-
01. Jän '15
TNS
27 10 8 6 5 3 NA
-

Letzte Wahlergebnisse

Datum
Wahl
14. Okt '18
Luxembourg General Election 2018
21 12 10 9 4 2
Datum
Wahl
20. Okt '13
Luxembourg general election 2013
23 13 13 6 3 2